Το Λιμάνι

Λιμάνι είναι ο ασφαλής φυσικός ή τεχνητός παραθαλάσσιος, παραλίμνιος και παραποτάμιος χώρος, στον οποίο μπορούν να προσεγγίζουν εμπορικά πλοία με ασφάλεια. Ναύσταθμοι είναι λιμάνια που εξυπηρετούν αποκλειστικά πολεμικά πλοία. Κάθε λιμάνι έχει ζωτική σημασία για παράκτια κράτη, καθώς συνδέει χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές. Διαθέτει προβλήτες και μέσα φορτοεκφόρτωσης καθώς και συγκοινωνίες, τρένα και αυτοκινητοδρόμους, για την προώθηση φορτίων από και προς τα πλοία.
 
Στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πάνω από 1.000 λιμάνια. Από τα 298 μεγαλύτερα, διακινούνται πάνω από 1,2 εκατ. τόνοι φορτίων ετησίως. 


Τα ελληνικά λιμάνια είναι στην υπηρεσία της εμπορικής ναυτιλίας αλλά και του τουρισμού. Ο Πειραιάς, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης εξυπηρετεί περίπου 20 εκατ. επιβάτες ετησίως. Ως σταθμός εξυπηρέτησης πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (Containerships) o Πειραιάς, μοναδικό λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι το μεγαλύτερο και σημαντικότερο σημείο διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στην περιοχή.