Ρύπανση με στερεά απορρίμματα - σκουπίδια

Απαγορεύεται η ρίψη κάθε είδους στερεού απορρίμματος στη θάλασσα από τα πλοία. Είναι όμως πιθανό
να πέσουν κατά λάθος ή να παρασυρθούν από τον αέρα ή τα κύματα στη θάλασσα, δίχτυα, πετονιές και είδη αλιευτικού εξοπλισμού που εκτός από εστίες ρύπανσης μπορούν να παγιδεύσουν και να πνίξουν ψάρια και θαλάσσια θηλαστικά.

Τα στερεά απορρίμματα-σκουπίδια του πλοίου είναι: