Σχεδιασμός

Αυτό που καθιστά ιδιαίτερο το μεταφορικό έργο των εμπορικών πλοίων είναι αφενός ότι γίνεται σε συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που επηρεάζουν τόσο τους ίδιους τους ναυτικούς όσο και το ίδιο το πλοίο και αφετέρου ότι εξυπηρετεί μια τεράστια γκάμα φορτίων. Ένα μεγάλο μέρος των φορτίων αυτών θεωρούνται επικίνδυνα για το θαλάσσιο περιβάλλον, την κατασκευαστική ακεραιότητα των πλοίων ή την ανθρώπινη υγεία.  

Η μεταφορά αργού πετρελαίου, διυλισμένων παραγώγων πετρελαίου, χημικών ουσιών χύμα ή συσκευασμένων, υγροποιημένου φυσικού αερίου αλλά και στερεών χύμα φορτίων απαιτεί ειδικό σχεδιασμό και κατασκευή των αντίστοιχων τύπων πλοίων και ασφαλή λειτουργία κατά τη διάρκεια του ταξιδίου. 

Λόγω του ότι όλα σχεδόν τα πλοία χρησιμοποιούν προϊόντα πετρελαίου ως καύσιμα, ο σύγχρονος σχεδιασμός και κατασκευή τους επιβάλει την προστασία όχι μόνο των δεξαμενών φορτίου αλλά και των δεξαμενών καυσίμου ώστε να περιορισθεί η διαρροή στη θάλασσα μετά από προσάραξη ή σύγκρουση.   

Ουσιαστικά σε όλα τα νέα πλοία με χωρητικότητα δεξαμενών καυσίμου πετρελαίου μεγαλύτερη από 600 κυβικά μέτρα, οι δεξαμενές αυτές είναι τοποθετημένες τουλάχιστον 2 μέτρα από την προβαλλόμενη γραμμή του πυθμένα, ενώ στα μεγαλύτερα πλοία οι δεξαμενές καυσίμων πρέπει να είναι τοποθετημένες προς το μέσο του πλοίου από την πλευρική περιοχή για μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης.