Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού 2018 «Οι εθελοντές οικοδομούν ανθεκτικές κοινότητες»

Η 5η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε το 1985 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού (International Volunteer DayIVD), με στόχο την υποστήριξη του πολύτιμου έργου των εθελοντών παγκοσμίως και την αναγνώριση της συμβολής τους στην προαγωγή της ειρήνης και της αειφόρου ανάπτυξης.

Το θέμα για το 2018 «Οι εθελοντές οικοδομούν ανθεκτικές κοινότητες» - “VolunteersbuildResilientCommunities” τιμά τους εθελοντές σε όλο τον κόσμο, εστιάζοντας κυρίως στους εθελοντές των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίοι συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων τους από φυσικές καταστροφές, οικονομικές πιέσεις και πολιτικές διαταραχές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιθωριοποιημένες ομάδες και στις γυναίκες, που αποτελούν σχεδόν το 60% των εθελοντών παγκοσμίως και τον αντίκτυπό τους στην οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων.

Χρησιμοποιώντας τα hashtags #IVD2018 και #ResilientCommunitiesμπορείτε να δείτε στα socialmedia δράσεις που διοργανώνονται σε όλον τον κόσμο για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντισμού. Επίσης, στην ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών που είναι αφιερωμένη στον εθελοντισμό https://www.unv.org/internationalvolunteerday2018 μπορείτε να δείτε τους τρόπους με τους οποίους έχετε τη δυνατότητα να συνεισφέρετε κι εσείς με το να γίνετε UNVolunteers, καθώς επίσης μπορείτε να διαβάσετε την Έκθεση για την Παγκόσμια Κατάσταση του Εθελοντισμού (State of the WorldVolunteerism Report) που στοχεύει στο να καταδείξει την οικουμενικότητα και την παγκόσμια εμβέλεια του εθελοντισμού και να τον ενδυναμώσει https://www.unv.org/sites/default/files/UNV_SWVR_2018_English_WEB.pdf.

Στη HELMEPA, 13.900 εθελοντές ναυτικοί είναι Μέλη της, 2.000 νέες και νέοι από 13 έως 30 ετών είναι εθελοντές Ναυτίλοι, ενώ από το 1993 που λειτουργεί το Πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA», έχουν συμμετάσχει πάνω από 110.000 μαθητές και 4.000 εκπαιδευτικοί, αναλαμβάνοντας δράσεις για το περιβάλλον και ευαισθητοποιώντας τις κοινότητες στις οποίες ζουν.

Ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές που διανύουμε, ο εθελοντισμός δίνει ελπίδα στην κοινωνία και δημιουργεί πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας.

IVD avatar test2