Σκοπός

www.marinephotobank.org-habitat-3Σκοπός της δημιουργίας της νέας αυτής κατηγορίας μελών είναι να δώσει τη δυνατότητα σε ευαισθητοποιημένους νέους σε όλη την Ελλάδα να ενημερωθούν για επίκαιρα περιβαλλοντικά θέματα και να συμμετέχουν εθελοντικά σε δραστηριότητες για την προστασία θαλασσών και ακτών.

Στους Ναυτίλους της HELMEPA παρέχεται πληροφόρηση για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη σημασία τους για τη ζωή στον πλανήτη μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν θάλασσες και ακτές, τη ναυτιλία και τις επιστήμες της θάλασσες, καθώς και για τις προοπτικές για σταδιοδρομία στα θαλάσσια επαγγέλματα.