Δραστηριότητες

Οι Ναυτίλοι της HELMEPA: 

  • Αποτελούν μέρος δικτύου εθελοντών της HELMEPA σε όλη την Ελλάδα συμμετέχοντας σε δράσεις όπως εθελοντικοί καθαρισμοί ακτών, εκστρατείες ενημέρωσης για Καθαρές Θάλασσες και Ακτές, κ.ά.
  • Λειτουργούν ως συντονιστές της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών σε τοπικό επίπεδο επιδιώκοντας τη συνεργασία αρμόδιων φορέων όπως Λιμενικές Αρχές, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παραγωγικοί φορείς, σύλλογοι και ενώσεις, κ.ά.
  • Ενημερώνονται από αυτό το website και από μηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο (e-bulletin) που στέλνεται στα μέλη για σύγχρονα περιβαλλοντικά θέματα καθώς και για δραστηριότητες, τεχνολογικές εξελίξεις και επιστήμες σχετικές με τη βιώσιμη χρήση και την προστασία θαλασσών και ακτών.
  • Υποστηρίζουν και προωθούν τη λειτουργία του προγράμματος της Παιδικής HELMEPA σε τοπικές σχολικές μονάδες.
  • Επικοινωνούν με άλλους νέους σε χώρες όπου υπάρχουν αντίστοιχες με τη HELMEPA οργανώσεις (ΜΕΡΑs) και ανακαλύπτουν τρόπους για κοινή δράση.
  • Συμμετέχουν σε διεθνή συνέδρια και άλλες δραστηριότητες νέων σε διάφορα μέρη του κόσμου και δίνουν στη HELMEPA προτάσεις για διοργάνωση ανάλογων συνεδρίων και δράσεων στην Ελλάδα, όπου η δική τους συμμετοχή είναι αυτονόητη!
  • Επικοινωνούν με τα πλοία και τους ναυτικούς-μέλη της HELMEPA εφόσον βρεθούν πρακτικά κατάλληλοι τρόποι επικοινωνίας, είτε με επισκέψεις σε πλοία, είτε μέσω webcam, για να δουν τις πραγματικές συνθήκες και τον τρόπο λειτουργίας των πλοίων και την ιδιαίτερη σχέση ναυτιλίας – θαλάσσιου περιβάλλοντος.
  • Έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν υποτροφίες που προκηρύσσει κάθε χρόνο η HELMEPA για ετήσιες μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στη Ναυτιλία ή/και το Περιβάλλον σε Ελλάδα και εξωτερικό, στη μνήμη των αείμνηστων Προέδρων της, Γιώργου Π. Λιβανού και Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνστντακόπουλου, και στη συνέχεια να τις εφαρμόσουν στην πράξη απασχολούμενοι στη HELMEPA.