1
Ναύτιλοι της Helmepa
23 Σεπτεμβρίου 2017
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Διεθνής Ημέρα Βιοποικιλότητας-22 Μαΐου

Η 22η Μαΐου έχει καθιερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως Διεθνής Ημέρα για τη Βιοποικιλότητα, με σκοπό να αυξήσει την κατανόηση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας γύρω από αυτή. Το φετινό θέμα εορτασμού είναι «Βιοποικιλότητα και Αειφόρος Τουρισμός». Η βιοποικιλότητα σε ζώα, οικοσυστήματα και τοπία προσελκύει τον τουρισμό και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, ένας καλά δομημένος τουριστικός τομέας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη μείωση των απειλών σε βασικούς πληθυσμούς άγριων ζωών και μπορεί να διατηρήσει ή να αυξήσει τη βιοποικιλότητα μέσω των εσόδων από τον τουρισμό.
 
Ο φετινός εορτασμός αποτελεί μια ευκαιρία να τονιστεί η σημαντική συμβολή του βιώσιμου τουρισμού τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
 
Με τον όρο βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα αναφερόμαστε στην ποικιλία γονιδίων, ειδών και οικοσυστημάτων από τα οποία αποτελείται η ζωή στη Γη, δηλαδή στα διάφορα φυτά, ζώα και μικροοργανισμούς, στα γονίδια που αυτοί περιέχουν και στα οικοσυστήματα που αυτοί σχηματίζουν.
 
Η βιοποικιλότητα είναι ένας παγκόσμιος πλούτος ανεκτίμητης αξίας, το θεμέλιο της ζωής που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη των ανθρώπινων πολιτισμών. Αποτελεί την «πρώτη ύλη» της αγροτικής παραγωγής, της αλιείας, της δασοκομίας, του τουρισμού και άλλων τομέων της οικονομίας και της ανάπτυξης και με τη διατήρησή της επενδύουμε ουσιαστικά στους ανθρώπους.
 
Παρόλο που αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η τεράστια αξία της βιοποικιλότητας παγκοσμίως για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές, ο αριθμός των ειδών μειώνεται σημαντικά εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
 
Η Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα είναι το διεθνές νομικό μέσο για τη «διατήρηση της βιολογικής ποικιλομορφίας, τη βιώσιμη χρήση των συνιστωσών της και τη δίκαιη και ίση κατανομή των ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση των γενετικών πόρων», η οποία έχει επικυρωθεί από 196 έθνη.
 
Σήμερα παρατηρείται μείωσή της στον πλανήτη, γεγονός που οφείλεται στη ρύπανση του περιβάλλοντος (αέρα, νερού και εδάφους), την υπερεκμετάλλλευση των φυσικών πόρων, την καταστροφή των δασών, την ερημοποίηση των εδαφών, την αυξημένη θήρευση και την κλιματική αλλαγή.
 
Λόγω της γεωγραφικής της θέσης στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και των τοπογραφικών και κλιματικών της χαρακτηριστικών, η Ελλάδα φιλοξενεί πλούσια βιοποικιλότητα, από τις υψηλότερες σε ευρωπαϊκό και μεσογειακό επίπεδο:
·         30.000 - 50.000 είδη πανίδας. Ειδικότερα για τα θηλαστικά έχουν καταγραφεί 116 είδη, δηλαδή, λίγο λιγότερα από τα μισά είδη που απαντώνται στην Ευρώπη ζουν ή επισκέπτονται την χώρα και τις θάλασσες μας,
·         6.000, περίπου, είδη χλωρίδας,
·         τον μεγαλύτερο πληθυσμό ενδημικών ειδών ιχθυοπανίδας γλυκού νερού στη Μεσόγειο,
·     περισσότερα από 400 είδη πτηνών, με σημαντικό αριθμό απειλούμενων ειδών σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο.
 
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην «Συνολική έκθεση σχετικά με την κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών απαιτούμενη από το άρθρο 17 της οδηγίας περί οικοτόπων»:
 
·   Το 31% των οικοτόπων που απαντώνται στην Ελλάδα βρίσκονται σε μη ικανοποιητική/ανεπαρκή κατάσταση διατήρησης.
·     Το 80% των θαλάσσιων οικοτόπων/ενδιαιτημάτων που απαντώνται στην Ελλάδα και προστατεύονται από την Οδηγία βρίσκονται σε μη ικανοποιητική/ανεπαρκή κατάστασης διατήρησης.
·   Για το 65% των χερσαίων ειδών και το 62% όλων των ειδών που προστατεύονται, η κατάσταση διατήρησης είναι άγνωστη.
·    Για όλα τα αρθρόποδα, η κατάσταση διατήρησης είναι άγνωστη, ενώ ακόμα και για τα θηλαστικά η κατάσταση διατήρησης είναι άγνωστη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%.»
(Πηγή: Αιτιολογική Έκθεση Σχέδιο Νόμου «Διατήρηση Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»)
 
Η διατήρηση της βιοποικιλότητας έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή, κυρίως επειδή με την εξάλειψη ενός είδους φυτού ή ζώου είναι τόσο μεγάλη η απώλεια, που με κανένα φυσικό ή και τεχνολογικό μηχανισμό δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να την προστατεύουμε για το καλό όλων μας.
 
2017-biodivers
 

Νέα / Ανακοινώσεις

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Prev Next

Φωτογραφία της Εβδομάδας

potw-20170911-small2

Μαθαίνω για την Κλιματική Αλλαγή

banner-klimatiki-allagi

Θαλάσσιο Περιβάλλον: Διερευνώντας τη σχέση του μαζί μας

2014-mar-env-our-rel-with-it

Βίντεο της Εβδομάδας

VotW-20170911-cadets